Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện 2: Trưởng thành (2)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 8 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 08: Kẹo sữa thành tinh

Tiếp tục đọc “Chương 8 – Không thích kẹo sữa”

Chương 7 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 07: Áo khoác trắng

Tiếp tục đọc “Chương 7 – Không thích kẹo sữa”

Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện: Trưởng thành (1)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 6 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 06: Mồi nhử

Tiếp tục đọc “Chương 6 – Không thích kẹo sữa”