Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 156: Thần tạo, cấm Thần

Tiếp tục đọc “Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 155 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 155: Cách đánh đổ lớp giáp phép tắc

Tiếp tục đọc “Chương 155 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 154 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 154: Sách Thần và kẻ diệt Thần

Tiếp tục đọc “Chương 154 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”