Chương 6 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 006: Anh trai Chiến Thần! Cứu em với ới ới ới ới

Tiếp tục đọc “Chương 6 – Lật xe chỉ nam”

Chương 5 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 005: Em dễ giết lắm! Em không đánh trả đâu!

Tiếp tục đọc “Chương 5 – Lật xe chỉ nam”

Chương 4 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 004: Kiếp sau đừng làm kẻ lừa đảo nữa

Tiếp tục đọc “Chương 4 – Lật xe chỉ nam”

Chương 3 – Lật xe chỉ nam

2 bữa nay bận việc về khuya quá nên post bài bị lố qua hôm sau 😂

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 003: Tiểu Điềm Cảnh

Tiếp tục đọc “Chương 3 – Lật xe chỉ nam”

Chương 2 – Lật xe chỉ nam

Còn hàng tồn nên mỗi ngày 1 chương~

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 002: Bố mi đến đây

Tiếp tục đọc “Chương 2 – Lật xe chỉ nam”