Lạc Trì – Ngoại truyện: Giấy ngắn tình dài

Hồi 14/02/2020 tác giả bổ sung thêm cái phiên ngoại ngắn ngắn về 2 đứa mà không được xuất bản nên mình tự dịch đăng trong nhà luôn~

Lạc Trì | Dư Trình

Hân

Ngoại truyện: Giấy ngắn tình dài

Tiếp tục đọc “Lạc Trì – Ngoại truyện: Giấy ngắn tình dài”