Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 34: Tình địch

Tiếp tục đọc “Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 33 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 33: Chung giường

Tiếp tục đọc “Chương 33 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 32 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 32: Nụ hôn vị dâu tây

Tiếp tục đọc “Chương 32 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 31 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 31: Không biết làm nũng

Tiếp tục đọc “Chương 31 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 30: Mùi pheromone

Tiếp tục đọc “Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”