Chương 80 – Khế ước ngày xuân

Update 13/01: Vừa thêm đoạn H vào, vì đang stress nên có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bản dịch, mình sẽ sửa sau nhen.

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 80: Mèo méo meo mèo meo

Read More »