Chương 159 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ (Hết)

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 159: Hồi kết: Gặp lại trên Thần giới

Tiếp tục đọc “Chương 159 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ (Hết)”

Chương 158 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 158: Kết thúc

Tiếp tục đọc “Chương 158 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 156: Thần tạo, cấm Thần

Tiếp tục đọc “Chương 156 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 155 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 155: Cách đánh đổ lớp giáp phép tắc

Tiếp tục đọc “Chương 155 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”