Chương 151 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 151: Sâu trong thung lũng

Tiếp tục đọc “Chương 151 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 150 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 150: Quyền trượng Ánh sáng

Tiếp tục đọc “Chương 150 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 149 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 149: Hynes hại hệ thống, hệ thống hại Giản Lục

Tiếp tục đọc “Chương 149 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 148 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 148: Xin đừng hắc hóa! QAQ

Tiếp tục đọc “Chương 148 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc Hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 147: Thành Thánh hay thành Thần, đều ở bên em!

Tiếp tục đọc “Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”