Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 139: “Phép thuật và Kỵ sĩ”

Tiếp tục đọc “Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 137 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 137: Hai thế giới song song không có giao điểm

Tiếp tục đọc “Chương 137 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 136 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 136: Chúng ta bên nhau cả đời được không?

Tiếp tục đọc “Chương 136 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 135 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 135: Cuộc chiến không hồi kết

Tiếp tục đọc “Chương 135 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 134 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 134: Cuộc chiến bắt đầu

Tiếp tục đọc “Chương 134 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”