Chương 107 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 107: Chuyện không biết xấu hổ

Tiếp tục đọc “Chương 107 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 106 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 106: Nụ hôn tạm biệt

Tiếp tục đọc “Chương 106 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 105 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 105: Mộ Thần Thú

Tiếp tục đọc “Chương 105 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 104: Dò xét rừng Ma

Tiếp tục đọc “Chương 104 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 103: Cô ta không đẹp bằng anh!

Tiếp tục đọc “Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”