Chương 12 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 12: Em đặc biệt nhất

Tiếp tục đọc “Chương 12 – Không thích kẹo sữa”

Chương 11 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 11: Mộc Mộc

Tiếp tục đọc “Chương 11 – Không thích kẹo sữa”

Chương 10 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 10: Thích

Tiếp tục đọc “Chương 10 – Không thích kẹo sữa”

Chương 9 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 09: Lần sau

Tiếp tục đọc “Chương 9 – Không thích kẹo sữa”

Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện 2: Trưởng thành (2)

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện 2 (2) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”