Chương 150 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 150: Quyền trượng Ánh sáng

Tiếp tục đọc “Chương 150 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 29 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 29: Nắm tay

Tiếp tục đọc “Chương 29 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”