Chương 24 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 24: Mùi pheromone mà cậu không ngửi thấy

Tiếp tục đọc “Chương 24 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 23 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 23: Tình cảm thật sự

Tiếp tục đọc “Chương 23 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 22 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 22: Quan trọng

Tiếp tục đọc “Chương 22 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”