Chương 149 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 149: Hynes hại hệ thống, hệ thống hại Giản Lục

Tiếp tục đọc “Chương 149 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 16 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 16: Không hợp

Tiếp tục đọc “Chương 16 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”