Chương 151 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 151: Sâu trong thung lũng

Tiếp tục đọc “Chương 151 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 35 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 35: Cơm chó

Tiếp tục đọc “Chương 35 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 34: Tình địch

Tiếp tục đọc “Chương 34 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 33 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 33: Chung giường

Tiếp tục đọc “Chương 33 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”

Chương 32 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 32: Nụ hôn vị dâu tây

Tiếp tục đọc “Chương 32 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn”