Chương 1 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Đào hố mới, học đường ABO, AxB, công nóng tính cộc cằn với thụ hiền lành dịu dàng =)))

Mục Lục

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 01: Ai hạng nhất?

Read More »