Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc Hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 147: Thành Thánh hay thành Thần, đều ở bên em!

Tiếp tục đọc “Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 146 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 146: Thẳng thắn và công khai

Tiếp tục đọc “Chương 146 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 144 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 144: Ra mắt phụ huynh

Tiếp tục đọc “Chương 144 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”