Chương 63 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 063: Có tôi ở đây, không ai giết được cậu

Tiếp tục đọc “Chương 63 – Lật xe chỉ nam”

Chương 135 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 135: Cuộc chiến không hồi kết

Tiếp tục đọc “Chương 135 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”