Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đam Ưu | Hân

Chương 141: Gặp lại và hắc hóa

Tiếp tục đọc “Chương 141 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 140: Tìm được Giản Lục, không thì chết

Tiếp tục đọc “Chương 140 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 139: “Phép thuật và Kỵ sĩ”

Tiếp tục đọc “Chương 139 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 3 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

Sau Khi Xuyên Thành Ác Quỷ, Tôi Đã Cứu Rỗi Thần Linh | Tảo Canh Điểu

Hân

Chương 3: Vẻ đẹp yếu ớt

Tiếp tục đọc “Chương 3 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh”