Chương 76 – Khế ước ngày xuân

Còn 6 chương nữa, để tranh thủ mai hoàn luôn~

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 76: Những ánh nhìn

Tiếp tục đọc “Chương 76 – Khế ước ngày xuân”

Chương 73+74 – Khế ước ngày xuân

2 chương này chủ yếu nói về CP phụ (Minh Ngọc X Cố Nghiêu), mình xin phép đăng gộp luôn~

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 73: Tiểu Trác bạo lực

Tiếp tục đọc “Chương 73+74 – Khế ước ngày xuân”

Chương 27 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 027: Anh là người tốt, tôi không xứng, chúc anh tìm được người tiếp theo

Tiếp tục đọc “Chương 27 – Lật xe chỉ nam”