Chương 65 – Khế ước ngày xuân

Mình lại muốn đào hố mới rồi 😂 mấy nay hơi bận, để vài ngày nữa công việc đỡ hơn sẽ tập trung chạy nước rút bộ này, còn đào hố mới hoành tráng nữa 😂

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 65: Biết rằng có cậu

Tiếp tục đọc “Chương 65 – Khế ước ngày xuân”

Chương 20 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 020: Tín vật định tình

Tiếp tục đọc “Chương 20 – Lật xe chỉ nam”