Chương 62 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 62: Định luật Murphy[1]

[1] Định luật Murphy: còn được gọi là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: “Nếu có một việc xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.

Tiếp tục đọc “Chương 62 – Khế ước ngày xuân”

Chương 17 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 017: Cậu không được xuyên tạc tính hướng của tôi trước mặt người tôi thích!

Tiếp tục đọc “Chương 17 – Lật xe chỉ nam”

Chương 61 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 61: Cứu chữa căn bệnh nguy hiểm

Tiếp tục đọc “Chương 61 – Khế ước ngày xuân”

Chương 60 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 60: Nhìn nhau với dáng vẻ “chân thật”

Tiếp tục đọc “Chương 60 – Khế ước ngày xuân”