Chương 51 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 51: Vị trí nhạy cảm

Tiếp tục đọc “Chương 51 – Khế ước ngày xuân”

Chương 50 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 50: Không thể kháng cự

Tiếp tục đọc “Chương 50 – Khế ước ngày xuân”