Chương 42 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 42: Ngồi trong lòng nhưng không hoảng loạn

Tiếp tục đọc “Chương 42 – Khế ước ngày xuân”

Chương 40 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 40: Đối xử khác biệt

Tiếp tục đọc “Chương 40 – Khế ước ngày xuân”