Chương 11 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 011: Trong tim em, em đã là người của anh Hướng rồi

Tiếp tục đọc “Chương 11 – Lật xe chỉ nam”

Chương 32 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 32: Bạn trai thánh học

Tiếp tục đọc “Chương 32 – Khế ước ngày xuân”