Chương 1 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh

Đổi kế hoạch nên lâu lâu sẽ đăng 1 chương của bộ này nha

Mục Lục

Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh | Tảo Canh Điểu

Hân

Chương 1: Thôi cũng đến rồi

Tiếp tục đọc “Chương 1 – Sau khi xuyên thành ác quỷ, tôi đã cứu rỗi thần linh”

Chương 22 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 22: Đỡ được cậu rồi

Tiếp tục đọc “Chương 22 – Khế ước ngày xuân”