Chương 128 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 128: Hợp tác!

Tiếp tục đọc “Chương 128 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 127 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 127: Nổ Ma cung

Tiếp tục đọc “Chương 127 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 126 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 126: Chiến đấu

Tiếp tục đọc “Chương 126 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 125 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Bắt đầu xả hàng tồn bộ nàyyyy

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 125: Giống loài khác biệt, yêu đương kiểu gì?

Tiếp tục đọc “Chương 125 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 7 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 007: Ôi, lúc anh không nói gì cũng đẹp trai ghê QvQ

Tiếp tục đọc “Chương 7 – Lật xe chỉ nam”