Ngoại truyện – Ngôi nhà rác (Hết)

Ngôi Nhà Rác | Tây Lăng Minh

Hân

Ngoại truyện 1: Thật ra nữ bánh bèo rất đáng yêu

Tiếp tục đọc “Ngoại truyện – Ngôi nhà rác (Hết)”

Chương 6 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 006: Anh Chiến Thần ơi! Cứu em với ới ới ới ới

Tiếp tục đọc “Chương 6 – Lật xe chỉ nam”

Chương 15 – Khế ước ngày xuân

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 15: Lần đầu hẹn hò

Tiếp tục đọc “Chương 15 – Khế ước ngày xuân”

Chương 123 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 123: Công khai rồi

Tiếp tục đọc “Chương 123 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”