Chương 112 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 112: Cãi nhau rồi

Tiếp tục đọc “Chương 112 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 111 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 111: Chìa khóa không gian

Tiếp tục đọc “Chương 111 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”