Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 085: Nữ chính và đàn em giành nhau muốn dẫn cậu đến một nơi

Tiếp tục đọc “Chương 85 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 84 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 084: Tư thế bị kabe-don hơi sai sai!

Tiếp tục đọc “Chương 84 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”