Chương 72 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 072: Tặng hoa nghĩa là muốn hẹn hò à?

Tiếp tục đọc “Chương 72 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 71 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 071: Bị người anh em hôn rồi làm sao đây?

Tiếp tục đọc “Chương 71 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 70 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 070: Đảo Tarantas

Tiếp tục đọc “Chương 70 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”