Chương 80 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 080: Giải đấu giao lưu Phép–Võ

Tiếp tục đọc “Chương 80 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 79 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 079: Trở lại Remulas

Tiếp tục đọc “Chương 79 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 78 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 078: Cậu không muốn trở thành Thần, cậu chỉ muốn già chết rồi về nhà thôi

Tiếp tục đọc “Chương 78 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 77 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 077: Y muốn cùng Giản Lục trở thành Thần, bên nhau mãi mãi

Tiếp tục đọc “Chương 77 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 76 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 076: Đàn em hung hãn vượt ngoài sức tưởng tượng, cậu cần im lặng một lát

Tiếp tục đọc “Chương 76 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”