Chương 66 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 066: Nhìn không hiểu gì hết!

Tiếp tục đọc “Chương 66 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 065: Đây quả là một câu chuyện bi thảm, xin chia buồn

Tiếp tục đọc “Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”