Chương 64 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 064: Tại sao cái tên này cứ muốn giết chết mình? _(:з」∠)_

Tiếp tục đọc “Chương 64 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 63 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 063: Nụ cười đầy ẩn ý!

Tiếp tục đọc “Chương 63 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 62 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 062: Thuần hóa Ác ma tí hon dưới vực sâu!

Tiếp tục đọc “Chương 62 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 61 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 061: Nơi bí mật dưới bụng ba tấc bị bạn thân chạm phải rồi làm sao đây?

Tiếp tục đọc “Chương 61 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”