Chương 67 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 067: Nhân vật hung hãn trong cốt truyện đến rồi, chạy mau!

Tiếp tục đọc “Chương 67 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 66 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 066: Nhìn không hiểu gì hết!

Tiếp tục đọc “Chương 66 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 065: Đây quả là một câu chuyện bi thảm, xin chia buồn

Tiếp tục đọc “Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 64 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 064: Tại sao cái tên này cứ muốn giết chết mình? _(:з」∠)_

Tiếp tục đọc “Chương 64 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 63 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 063: Nụ cười đầy ẩn ý!

Tiếp tục đọc “Chương 63 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”