Chương 58 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 058: Hai loài khác biệt, có gì mà tâm sự?

Tiếp tục đọc “Chương 58 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 57 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 057: Thị trấn sừng sững giữa bão tuyết

Tiếp tục đọc “Chương 57 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 56 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 056: Nhược thụ bệnh tật triền miên ngày thường, thế mà vào chiến đấu lại thành cường công

Tiếp tục đọc “Chương 56 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 55 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 055: Chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ nơi tiếp xúc trên môi

Tiếp tục đọc “Chương 55 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”