Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 050: Vận rủi cả lời Chúc phúc của Tinh linh cũng không xua đi được

Tiếp tục đọc “Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 49 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 049: Phúc lợi ngủ chung

Tiếp tục đọc “Chương 49 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”