Chương 48 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 048: Mở khóa chức năng giám định của hệ thống, Thánh tử “cơ hội”

Tiếp tục đọc “Chương 48 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 47 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 047: Hynes của năm năm sau

Tiếp tục đọc “Chương 47 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”