Chương 54 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 054: Bé Rồng nuôi từ nhỏ cuối cùng đã biết lo cho gia đình ^O^

Tiếp tục đọc “Chương 54 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 53 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 053: Ơ đã bảo không có hầm ngầm rồi mà? Chơi tôi à?

Tiếp tục đọc “Chương 53 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 52 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 052: Dẫn đàn em thám hiểm lâu đài Vong Linh

Tiếp tục đọc “Chương 52 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 51 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 051: Cậu nói, y mãi mãi là của cậu!

Tiếp tục đọc “Chương 51 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 050: Vận rủi cả lời Chúc phúc của Tinh linh cũng không xua đi được

Tiếp tục đọc “Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”