Chương 43 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 043: Đây chính là Học viện Phép – Võ Remulas

Tiếp tục đọc “Chương 43 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 42 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 042: Thánh tử lại bắt đầu dụ dỗ người về phe mình

Tiếp tục đọc “Chương 42 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 41 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 041: Tinh linh và heo!

Tiếp tục đọc “Chương 41 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”