Chương 38 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 038: Vương tử Tinh linh hoài nghi cuộc đời

Tiếp tục đọc “Chương 38 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 37 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 037: Hynes so đo độ tuổi

Tiếp tục đọc “Chương 37 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”