Chương 36 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 036: Hynes hung hãn

Tiếp tục đọc “Chương 36 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 35 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 035: Hynes nhỏ nhen

Tiếp tục đọc “Chương 35 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 34 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 034: Sự khác thường của Thằn lằn

Tiếp tục đọc “Chương 34 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”