Chương 33 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 033: Nhân vật trong cốt truyện đến rồi!

Tiếp tục đọc “Chương 33 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 32 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 032: Nhược điểm của Hynes

Tiếp tục đọc “Chương 32 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”