Chương 46 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 046: Cơn ác mộng bị Thằn lằn vàng khổng lồ đè

Tiếp tục đọc “Chương 46 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 45 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 045: Sơn tường màu vàng được không?

Tiếp tục đọc “Chương 45 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 44 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 044: Chuyện chọn ký túc xá, không ai nhường ai!

Tiếp tục đọc “Chương 44 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 43 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 043: Đây chính là Học viện Phép – Võ Remulas

Tiếp tục đọc “Chương 43 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”