Chương 25 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 025: Trả mọi giá bảo vệ vào lúc y nhỏ bé yếu ớt

Tiếp tục đọc “Chương 25 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 24 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 024: Không ăn rau sau này thành chú lùn thì sao!

Tiếp tục đọc “Chương 24 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”