Chương 21 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 021: Pháp sư yếu ớt da giòn bị thương dậy không nổi QAQ

Tiếp tục đọc “Chương 21 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 20 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 020: Cùng giường chung gối… có gì đó sai sai?

Tiếp tục đọc “Chương 20 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”