Chương 18 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 018: Lặng lẽ phát tài sướng quá sướng!

Tiếp tục đọc “Chương 18 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 17 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 017: Kẻ thù gặp nhau, không hại ngươi thì hại ai!

Tiếp tục đọc “Chương 17 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”