Chương 10 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 010: Lần nữa giả ngầu khè người!

Tiếp tục đọc “Chương 10 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 9 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 009: Đang chiến đấu cũng phải giả ngầu!

Tiếp tục đọc “Chương 9 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”