Ngôi nhà rác – Chương 33

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 33: Người giúp việc

“Vù vù vù”

Cánh quạt sắt cũ đang chuyển động, tạo ra những âm thanh khó chịu.

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 33”

Ngôi nhà rác – Chương 32

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 32: Bất thường

“Ừm…” Ở một mình với Tần Thiên Hạo, không cần lúc nào cũng căng thẳng do có người xung quanh, tinh thần của Quan Hử cũng thả lỏng ít nhiều. Thấy Tần Thiên Hạo đi dạo khắp phòng, y bèn thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 32”