[ML] Sói Đi Thành Đôi – Vu Triết

Truyện mị hợp tác với ADC hoàn rồi nè, mn qua ủng hộ nha >3<
Bộ này rất đáng đọc với người thích thể loại hiện thực nhé~

Ám Dạ Cung

lhts

Sói Đi Thành Đôi 

(Lang Hành Thành Song)

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (107 chương)

Biên tập: Nana |Đông Thiên

Xem bài viết gốc 436 từ nữa