Ngôi nhà rác – Chương 28

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 28: Thành thị phồn hoa

Bị dòng người chen chúc xô đẩy, khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo trở lại trạm xe đông nghịt người thì đã không biết phải đi đâu để liên lạc với Đào Lượng nữa. Ba người lại chẳng ai có dụng cụ liên lạc như điện thoại các loại, nên nếu muốn tìm ai đó sẽ rất phiền phức. Sau khi hỏi thăm một vài nhân viên bảo vệ, Tần Thiên Hạo và Quan Hử đến khu phục vụ của bến xe. Nơi đó cũng toàn người là người, nhân viên nào cũng đều đang bận túi bụi với công việc của mình, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến họ.

Read More »