Ngôi nhà rác – Chương 27

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 27: Ra ngoài

“Két.”

Tần Thiên Hạo đi qua mở cửa, nhìn người tay xách nách mang đang đứng trước mặt mình, hỏi: “Hôm nay xuất phát à?”

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 27”