Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 53

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 53

Quân Nhất Nặc nói mình sẽ về Úc, tất nhiên không phải nói đùa.

Cố Thần rất buồn, buồn không nói nên lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại buồn như vậy, dù sao thì sự thật là tim cậu không dễ chịu chút nào, Quân Nhất Nặc vừa đi, cậu liền trở nên ũ rũ.

Read More »